PROlift - Siguranță și Calitate. Viața este mai importantă decât prețul!
English  ∷  България

PRO-AL Troliu Manual cu cablu - Tirfor

troliu manual tirfor

Troliu manual cu cablu tirfor folosit pentru ridicarea și tragerea sarcinilor. Totodată, troliul manual cu cablu se poate folosi și pentru tensionarea cablurilor de tracțiune.
Temperatura de lucru este cuprinsă între -10° și +50°.

Standardul de fabricație pentru troliu manual cu cablu este EN 13157.

Caracteristici principale ale acestui troliu manual cu cablu:
- carcasă din aluminiu;
- leviere telescopice;
- echipare standard cu 20 m cablu de tracțiune și cârlig cu ochi;
- opțional, tirforul poate fi livrat cu lungimea de cablu solicitată de client.

mod lucru tirfor și scripete

Toate tirfoarele PROlift® sunt prevăzute cu plăcuță de identificare pe care sunt seria de produs, anul de fabricație, capacitatea de tragere (orizontală) și capacitatea de ridicare (verticală) precum și datele noastre de identificare.

Este interzisă depășirea capacităților de tragere și ridicare!

Instrucțiuni Tirfor

Prescripţii generale
1. Echipamentul poate fi operat numai de către o persoană adultă, aptă, bine instruită şi pregătită; Echipamentul se va folosi inițial la o sarcina mai mică.
2. Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă de pe etichete. Nu eliminaţi, nu distrugeți și nici nu alteraţi aceste etichete. În caz că eticheta este lipsă, deteriorată sau indescifrabilă, opriți lucrul și scoateți produsul din exploatare (uz).
3. Niciodată nu lucraţi în spaţii înguste sau slab luminate. Păstraţi întotdeauna o poziţie stabilă.
4. Nu folosiţi dispozitivul sub influenţa medicamentelor, alcoolului sau a drogurilor. Dacă aveţi probleme de sănătate nu lucraţi cu dispozitivul.
5. Se vor respecta instrucțiunile de siguranța muncii aplicabile locului de muncă și prescripțiile ISCIR.
6. Menţineţi mânerele şi elementele de control uscate, fără urme de uleiuri şi grăsimi. Îngrijiţi echipamentul şi păstraţi-l curat.
7. Protejaţi echipamentul de temperaturi excesive, radiaţii solare, de ploaie şi de mediul umed.
8. Protejaţi echipamentul faţă de lovituri, alunecări şi căderi.
9. Nu folosiţi echipamentul dacă nu este complet asamblat.
10. În timpul lucrului purtaţi mănuşi de protecție și echipament de lucru adecvat. Nu manipulaţi cablul cu mâinile goale pentru că firele de oţel pot provoca accidente.
11. Nu purtaţi haine prea largi în timpul lucrului, există pericolul de agăţare.
12. Asiguraţi-vă că toate persoanele sunt amplasate destul de departe de cablul echipamentului şi de spaţiul de lucru. Asigurați-vă că aveți vizibilitatea spațiului de lucru în exploatarea echipamentului. Ruperea cablului în timpul lucrului ar putea provoca accidente grave sau sau chiar deces.
13. A nu se depăşi capacitatea maximă de tracţiune a cablului. Nici măcar o tragere bruscă nu poate depăşi aceste valori.
14. Înainte de fiecare utilizare, echipamentul trebuie verificat cu minuţiozitate. Orice parte care este deteriorată, trebuie să fie reparată sau înlocuită reglementar de către un producător sau un service autorizat de acesta. Pentru reparare, se vor utiliza numai piese de schimb identice și cu aceleași caracteristici funcționale. În caz contrar, piesele de schimb improprii pot prezenta un risc semnificativ şi pot provoca utilizatorului daune asupra sănătăţii, a bunurilor sau asupra dispozitivului în sine. Prevederile de mai sus se aplică și cablului de tracțiune.
15. Intervențiile neautorizate asupra echipamentului și/sau utilizarea unor piese / componente neidentice duc la pierderea garanției.
16. Înainte de utilizare verificaţi dacă sunt strânse bine şuruburile. Verificaţi dacă toate elementele de siguranţă funcţionează uşor şi eficient.
17. Este necesar să se asigure fixarea sarcinii în deplină siguranţă.
18. Cablul de tragere va fi păstrat tensionat în timpul exploatării și liber de obstacole.
19. Este interzis(ă):
- a trage oameni şi animale;
- a trage sarcini mai grele decât capacitatea de încărcare maximă;
- a trage sarcini cuplate cu pământul sau solul, de ex. copaci, structuri construite, etc.;
- a trage sarcini în a căror traiectorie de ridicare se află vreun obstacol;
- a trage sarcini astfel încât în timpul funcţionării acestea să dispară din câmpul vizual al operatorului;
- deplasarea laterală – mişcarea sarcinii suspendate;
- a părăsi dispozitivul cu sarcina suspendată;
- a staționa sub sarcină sau în imediata apropiere a acesteia.

desen tehnic troliu manual tirfor

dimensiuni și caracteristici troliu manual cu cablu tirfor