Siguranță și Calitate! Viața este mai importantă decât prețul!

PRO-INT Întinzătoare Lanț cu Clichet și Siguranțe

întinzătoare lanț cu clichet
exemplu folosire întinzatoare lanț cu clichet

Modelul PRO-INT de întinzătoare lanț cu clichet și siguranțe se folosesc la sistemele cu lanț, pentru ancorarea sau amararea mărfurilor, dispozitivul întinzând și tensionând lanțul prin intermediul levierului. În plus față de modelul PRO-K, cârligele acestei întinzătoare lanț sunt prevăzute cu siguranță, care împiedică deplasarea accidentală a zalei de lanț prinsă în cârlig.

Pentru sarcini / obiecte de mai mici dimensiuni și cu forme standard, se pot folosi pentru ancorare chingile textile de ancorare PRO-LS.

Standardul de fabricație pentru întinzătoare lanț cu clichet este EN 12195-2. Aceste întinzătoare lanț cu clichet și siguranțe la cârlige se pot folosi cu lanțul PRO-L (vezi coloana Ancorare pentru sarcina corespunzătoare).

Cum se utilizează întinzătorii de lanț?

Înainte de utilizare, verificaţi integritatea întinzătorilor, lanţurilor şi a punctelor de prindere ale obiectului care urmează a fi ancorat. În cazul în care observaţi defecte, evitaţi manipularea sarcinii până la remedierea acestora.
Utilizaţi doar lanţuri corespunzătoare cu tipul întinzătorilor. Este recomandat să cunoaşteţi atât sarcina de lucru (capacitatea de ancorare, LC) a întinzătorului cât şi a lanţului/sistemului de lanţ de ancorare din care acesta face parte.

În cazul în care utilizaţi întinzătorul la un capăt al sistemului de ancorare, agăţaţi un capăt al întinzătorului de un punct fix de ancorare iar celălalt capăt de lanţul de ancorare. În cazul în care la ambele capete ale sistemului de ancorare se folosesc lanţuri, plasaţi întinzătorul între cele două lanţuri într-o poziţie convenabilă pentru a putea desfăşura operaţiunea de întindere a lanţurilor.

După plasarea întinzătorului în una din cele două variante de ancorare, acţionaţi levierul de manevră al întinzătorului până cănd efortul de manevră este maxim. Acest lucru presupune că sistemul de ancorare a fost întins corespunzător şi este gata de a fi utilizat. După întinderea lanţurilor, fixaţi levierul de manevră al întinzătorului astfel încât să nu existe posibilitatea de acţionării accidentale.

La desfacerea sistemului de ancorare, aveţi grijă ca acţionarea levierului de manevră să fie făcută ferm, dintro poziţie convenabilă, astfel încât să nu existe riscul de a scăpa din mână levierul şi implicit întregul sistem de ancorare.
Acest lucru poate cauza accidente nedorite, atât asupra mărfurilor ancorate cât şi a persoanelor din jur.

Curăţaţi şi lubrefiaţi periodic mecanismele întinzătorilor pentru a obţine un efort de manevră minim. Rugina sau impurităţile îngreunează modul de acţionare al acestora.

Toate accesoriile de ridicare PROlift® sunt lotizate și marcate corespunzător (lot, producător, dimensiune, marca CE).

Este interzisă depășirea capacității de ancorare LC!

desen tehnic intinzatoare lanț cu clichet
dimensiuni și caracteristici întinzătoare lanț cu clichet